Działania organów administracji publicznej na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa

Nr ewidencyjny: P/21/003
Data publikacji: 2022-03-29 08:01
Dział tematyczny: informatyzacja

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2023 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 118 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.