Wdrażanie nowego krajowego systemu poboru opłat drogowych

Nr ewidencyjny: P/21/030
Data publikacji: 2022-05-30 09:53
Dział tematyczny: transport

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2021 roku skontrolowała 1754 podmioty.