Wdrażanie nowego krajowego systemu poboru opłat drogowych

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/030/KBF
Data publikacji: 2022-05-30 09:53
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Finansów

    ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.