Cyfryzacja Ewidencji Gruntów i Budynków na szczeblu powiatowym

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/032/LGD
Data publikacji: 2022-06-07 15:08
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE

    ul. 3. Maja 9C, 80-400 KOŚCIERZYNA

  • STAROSTWO POWIATOWE W MALBORKU

    Pl. Słowiański 17, 82-200 MALBORK

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.