Dochodzenie przez jednostki samorządu terytorialnego należności w związku ze zniszczeniami infrastruktury drogowej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/076/LKA
Data publikacji: 2021-12-07 07:59
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie

    ul. Legionów 52, 42-200 Częstochowa

  • Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

    ul. J. Kantorówny 2a, 40-381 Katowice

  • Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

    ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

Powrót

Przeczytaj treść ponownie