Dochodzenie przez jednostki samorządu terytorialnego należności w związku ze zniszczeniami infrastruktury drogowej

Nr ewidencyjny: P/21/076
Data publikacji: 2021-12-07 07:59
Dział tematyczny: finanse publiczne

Powrót

Przeczytaj treść ponownie