Dochodzenie przez jednostki samorządu terytorialnego należności w związku ze zniszczeniami infrastruktury drogowej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/076/LLO
Data publikacji: 2021-12-07 07:59
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE

    ul. Rynek 1, ul. Rynek 1 Skierniewice

  • ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU w ŁODZI

    ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź

  • ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

    ul. Kasztanowa 31, 97-300 Piotrków Trybunalski

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.