Realizacja programu Sportowa Polska

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/22/017/KNO
Data publikacji: 2023-02-14 11:01
Dział tematyczny: kultura fizyczna i sport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Sportu i Turystyki

    ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie