Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego zadań dotyczących udostępniania informacji publicznej

Nr ewidencyjny: P/22/076
Data publikacji: 2023-05-25 16:06
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie