Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego zadań dotyczących udostępniania informacji publicznej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/22/076/LPO
Data publikacji: 2023-05-25 16:06
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

  ul. F. Chopina 10, 62-300 WRZEŚNIA

 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

  Al. Niepodległości 34, 61-714 POZNAŃ

 • URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK

  ul. Plac Niepodległości 1, 62-035 KÓRNIK

 • URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE

  Rynek 1, 64-200 WOLSZTYN

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.