Digitalizacja dóbr kultury w Polsce

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Nr ewidencyjny: R/14/001/KNO
Data publikacji: 2016-04-04 10:59
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Narodowy Instytut Audiowizualny

    02-739 Warszawa, ul. Wałbrzyska 3/5

  • Narodowy Instytut Dziedzictwa

    00-924 Warszawa, ul. M. Kopernika 36/40

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

79 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2017 roku.