Planowanie i realizacja inwestycji na terenach zagrożonych powodzią w powiecie świeckim w latach 2014-2017 ( I kw)

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

Nr ewidencyjny: S/17/001/LBY
Data publikacji: 2017-09-22 14:36
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Starostwo Powiatowe

    Świecie ul.Wojska Polskiego 173

  • Urząd Miejski

    Świecie ul.Wojska Polskiego 124

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

11,88 mln zł wyniosły korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2020 roku.