Prawidłowość udzielania wybranych zamówień publicznych i ich realizacja w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

Jednostka kontrolująca: Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nr ewidencyjny: S/19/002/KPB
Data publikacji: 2019-12-10 10:35
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej

    Kalisz

Powrót

Przeczytaj treść ponownie