Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

Nr ewidencyjny: S/22/009/LBY
Data publikacji: 2023-09-27 08:31
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Miasta

    Toruń , Wały gen. Sikorskiego 8

  • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

    Toruń ul. Łazienna 8

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osób.