Wykonanie budżetu państwa w 2011 r. część 13 - Instytut Pamięci Narodowej

Nr ewidencyjny: P/12/085
Data publikacji: 2012-06-21 11:19
Dział tematyczny: budżet

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie