NIK o korupcyjnym podłożu regulacji rynku napraw maszyn górniczych

Nieprawidłowości w zakresie remontów górniczych maszyn i urządzeń - na które przeznaczane są gigantyczne kwoty - zainicjowane zostały w Ministerstwie Gospodarki. Szczególne wątpliwości kontrolerów NIK wzbudziły brzmienie i sposób wprowadzenia paragrafu 428 do obowiązującego od 2002 roku rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Przepis ten reguluje kwestię napraw maszyn górniczych. Między 15 maja a 17 czerwca 2002 roku dodane zostały do jego treści słowa „remontuje" oraz „producenta", które mogły sugerować, że od tej pory do naprawy sprzętu kopalnianego uprawnieni będą wyłącznie jego producenci. Autora tych zmian i jego motywów nie udało się ustalić, a w dokumentacji ministerstwa, która powinna pomóc w ich odkryciu, stwierdzono poważne braki.

Tymczasem zmiana w treści paragrafu 428 doprowadziła do monopolizacji znaczącej części rynku usług serwisowych i w istotny sposób wpłynęła na podwyższenie kosztów remontów oraz części zamiennych. Powołując się na paragraf 428, Kompania Węglowa SA (KW SA) ubiegała się o zgodę na zastosowanie trybu z wolnej ręki przy udzielaniu zamówień publicznych, wskazując na możliwość ich realizacji tylko przez jednego wykonawcę. Uprzywilejowani producenci bezwzględnie wykorzystywali swoją pozycję. Przykładowo firma P(...) w 2005 r. sprzedawała kopalni KWK Bielszowice niektóre części zamienne po cenie zawyżonej nawet o 297 proc. w stosunku do ceny, którą proponowała w następnych latach w zwykłych, rzetelnych przetargach. Kontrolerzy NIK oszacowali, że straty KW SA sięgnęły w efekcie takich praktyk co najmniej 168 mln złotych. Można odnieść wrażenie, że niektóre kopalnie zaczęły w tym okresie działać wbrew własnym interesom.

Powyższe ustalenia oraz fakt, iż producenci maszyn górniczych byli w istotny sposób zainteresowani wzmocnieniem swojej pozycji na rynku dostaw części zamiennych oraz usług remontowych, wskazują na możliwość korupcyjnego podłoża wskazanych nieprawidłowości.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
23 kwietnia 2010 15:41
Data publikacji:
01 lutego 2010 15:40
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
23 kwietnia 2010 15:41
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie