NIK instytucją przyjazną środowisku

Liść dębu i żołądź

Co do tej pory udało się zrealizować dzięki wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego? Przede wszystkim udoskonalono gospodarkę odpadami, dzięki czemu poprawiła się skuteczność ich segregacji. Z kolei efektem oszczędnego gospodarowania energią i zasobami naturalnymi był spadek ich zużycia. NIK upowszechnia także w społeczeństwie wiedzę dotyczącą problemów środowiska opartą na wynikach przeprowadzonych przez Izbę kontroli.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
09 sierpnia 2010 14:13
Data publikacji:
09 sierpnia 2010 14:13
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
03 listopada 2021 09:24
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

NIK o ochronie środowiska

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Polityka Środowiskowa NIK

Polityka środowiskowa - dokument

Ograniczenie
niekorzystnego wpływu na środowisko

Promowanie
zachowań przyjaznych środowisku

Doskonalenie
swojej działalności

Polityka Środowiskowa NIK (plik PDF)