Ochrona brzegów morskich

Ochrona brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej przed erozją i ingerencją w środowisko naturalne jest nieskuteczna. Przebieg linii brzegowej zmienia się w sposób niekontrolowany. Poważnym problemem jest nielegalna działalność gospodarcza i rozbudowa na brzegach infrastruktury turystycznej. Takie działanie degraduje przyrodę i jest sprzeczne z ochroną środowiska naturalnego.

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak urzędnicy radzą sobie z przeciwdziałaniem degradacji brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. Kontrola wykazała, że brzegi morskie nie były skutecznie chronione przed erozją oraz nielegalną działalnością gospodarczą. Na brzegach, niezgodnie z prawem, powstawały obiekty budowlane. Przyczyniało się to do niekontrolowanej zmiany przebiegu linii brzegowej, a niewystarczające zabezpieczenia przed naturalną erozją brzegów nie były w stanie powstrzymać niszczącego oddziaływania morza.

Kontrola wykazała również, że prowadzący pola kempingowe na Półwyspie Helskim samowolnie ingerowali w przebieg linii brzegowej od strony Zatoki Puckiej. Nasypywanie plaż w celu zwiększenia ich powierzchni odbywało się poza wszelkimi procedurami i kontrolą. To spowodowało przesunięcie linii brzegowej w głąb morza na odległość od 1,5 m do 60 m na odcinkach o łącznej długości ponad 3,8 km. Samowolne powiększanie powierzchni plaż (w latach 1997-2013 ogółem o 7,12 ha) doprowadziło do szkód w środowisku, m.in. zniszczenia siedlisk przyrodniczych chronionych w ramach sieci obszarów Natura 2000. Takie działanie spowodowało także dewastację trzcinowisk i wydm stanowiących naturalne bariery zabezpieczające brzegi morskie przed erozją i powodziami.

W wyniku kontroli NIK skierowała do właściwych prokuratur rejonowych pięć zawiadomień wskazujących na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Polegały one na budowie w obszarze pasa technicznego obiektów budowlanych bez wymaganych pozwoleń lub zgłoszeń. W przypadku zawiadomienia dotyczącego samowoli budowlanej w Juracie już zostało wszczęte dochodzenie. Pozostałe cztery zawiadomienia są analizowane przez prokuraturę.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
13 kwietnia 2015 12:58
Data publikacji:
13 kwietnia 2015 12:58
Wprowadził/a:
Katarzyna Prędota
Data ostatniej zmiany:
03 listopada 2021 10:09
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie