Pytania i odpowiedzi - Budżet NIK

 

Wróć do spisu pytań

Czy ktoś kontroluje jak NIK wydaje publiczne pieniądze?

Wykonanie budżetu NIK kontroluje Sejm. Dodatkowo, wydatki Izby kontroluje audytor wewnętrzny, który wydaje swoją opinię na ten temat. Każdego roku szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu NIK wraz z opinią audytora publikowane są w sprawozdaniu z działalności Izby. Zgodnie z przepisami znowelizowanej Ustawy o NIK wykonanie budżetu i gospodarkę finansową Izby skontroluje również audytor zewnętrzny.


Wróć do spisu pytań

Gdzie można znaleźć konkretne informacje na temat wykorzystania budżetu przez NIK?

Konkretne dane znajdują się w Sprawozdaniu z działalności Najwyższej Izby Kontroli za poprzedni rok. Sprawozdanie upubliczniane jest czerwcu - lipcu każdego roku, po przedłożeniu Sejmowi.

 

Zobacz więcej pytań >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
14 czerwca 2010 09:36
Data publikacji:
14 czerwca 2010 09:36
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
03 lipca 2020 16:11
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie