Pytania i odpowiedzi - Kierownictwo NIK

 

Wróć do spisu pytań

Ile trwa kadencja Prezesa NIK?

Kadencja Prezesa NIK trwa 6 lat. Może być wybrany na drugą kadencję. Ta sama osoba może pełnić tę funkcję nie dłużej niż dwie kadencje.


Wróć do spisu pytań

W jaki sposób wybierany jest Prezes NIK?

Prezesa NIK  - na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 posłów  - powołuje Sejm bezwzględna większością głosów za zgodą Senatu.


Wróć do spisu pytań

Czy jeśli Sejm powołuje Prezesa NIK to ma także prawo go odwołać?

Tak, Sejm ma prawo odwołać Prezesa NIK. Ustawa o NIK mówi, w jakich przypadkach jest to możliwe. Odwołanie nastąpi wtedy gdy: prezes NIK zrzeknie się stanowiska; uzna, że stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków w skutek choroby; został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa; złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, stwierdzone prawomocnym oświadczeniem sądu; Trybunał Stanu orzekł w stosunku do niego zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych.

 

Zobacz więcej pytań >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
14 czerwca 2010 09:35
Data publikacji:
14 czerwca 2010 09:35
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
03 lipca 2020 16:11
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie