Pytania i odpowiedzi - Kolegium NIK

 

Wróć do spisu pytań

Czy wszystkie ważne dla Izby dokumenty musi zatwierdzić Kolegium?

Ustawa o NIK reguluje kwestię kompetencji Kolegium. Kolegium zatwierdza dokumenty będące efektem pracy całej Izby - Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz Sprawozdanie z działalności NIK. Uchwala m.in. opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, projekt statutu, budżetu  NIK oraz roczne plany pracy. Opiniuje wniesione przez Prezesa NIK programy kontroli i informacje o wynikach szczególnie ważnych kontroli. Szczegółowy zakres kompetencji Kolegium NIK opisuje artykuł 23 Ustawy o NIK.

 

Zobacz więcej pytań >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
14 czerwca 2010 09:27
Data publikacji:
14 czerwca 2010 09:27
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
03 lipca 2020 16:10
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie