Pytania i odpowiedzi - Sprawozdanie z działalności NIK

 

Wróć do spisu pytań

Kiedy wydawane jest Sprawozdanie z działalności NIK?

Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli podawane są do publicznej wiadomości przez Prezesa NIK po przedłożeniu dokumentu Sejmowi. Upubliczniane są w czerwcu - lipcu każdego roku.


Wróć do spisu pytań

Czy dostęp do Sprawozdania ma każdy obywatel?

Tak, każdy obywatel ma dostęp do Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli. Po upublicznieniu dokument dostępny jest na naszej stronie internetowej.


Wróć do spisu pytań

Co zawiera Sprawozdanie?

Roczne sprawozdanie z działalności NIK przygotowywane jest na podstawie wyników pracy wszystkich jednostek organizacyjnych Izby. W dokumencie najwięcej miejsca poświęca się działalności kontrolnej - prezentacji jej najważniejszych wyników w świetle głównych kierunków kontroli. Trzon sprawozdania zajmuje rozdział poświęcony ważniejszym nieprawidłowościom, zidentyfikowanym przez NIK w  wybranych obszarach funkcjonowania państwa. Publikowane są też ważniejsze efekty kontroli - zarówno te finansowe, legislacyjne, jak i naprawcze, wynikające z realizacji wniosków pokontrolnych przez jednostki kontrolowane. Odrębne rozdziały poświęcone są planowi pracy i jego realizacji, współpracy z Sejmem RP i uczestnictwu Izby w procesie legislacyjnym, egzekwowaniu odpowiedzialności przypisanej prawem, załatwianiu skarg i wniosków, upublicznianiu informacji o działalności NIK itd.

 

Zobacz więcej pytań >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
14 czerwca 2010 09:28
Data publikacji:
14 czerwca 2010 09:28
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
03 lipca 2020 16:10
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie