Przejdź do treści

Administracja

Ilustracja: symbol osób niesłyszących i znak tłumacza języka migowego, w tle osoba posługująca się językiem migowym

NIK o przygotowaniu urzędów do kontaktu z niesłyszącymi Zawiera wideo

20 lipca 2015 05:00

Polskie urzędy nie traktują osób głuchoniemych z należytą powagą. Swoje zaniedbania tłumaczą niskim odsetkiem głuchoniemych petentów, ale nie dostrzegają, że głuchoniemi nie przychodzą do urzędów, bo poziom dostępności instytucji użyteczności publicznej dla niepełnosprawnych jest wciąż niewystarczający. Jak ustalili kontrolerzy NIK, jedną z przyczyn tego stanu rzeczy, była nieznajomość występujących u osób głuchoniemych ograniczeń w komunikowaniu się z otoczeniem. Niemal wszystkie instytucje komunikaty przeznaczone dla ludzi niedosłyszących i głuchych przedstawiły w języku pisanym, błędnie zakładając, że wszyscy głuchoniemi w pełni rozumieją ten język. Tymczasem dla części osób głuchych język pisany jest językiem obcym – bardzo trudnym do opanowania - a jedynym w pełni zrozumiałym, podstawowym językiem jest język migowy.

więcej treści z artykułu: NIK o przygotowaniu urzędów do kontaktu z niesłyszącymi

Ilustracja: Napis Zamówienia Publiczne na tle zdjęć symbolizujących popularne usługi i produkty zamawiane przez urzędy

NIK o realizacji zamówień publicznych

15 lipca 2015 06:55

Skontrolowane jednostki publiczne prawidłowo udzielały zamówień publicznych na usługi zewnętrzne. Jednak tylko nieliczne urzędy korzystały z ustawowych możliwości uzyskania najkorzystniejszej oferty przy zawieraniu umów. Większość nadal stosowała najniższą cenę jako jedyne kryterium oceny ofert, głównie z obawy przed postępowaniami odwoławczymi.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji zamówień publicznych

NIK o gospodarowaniu majątkiem przez władze gminy Orneta

NIK o gospodarowaniu majątkiem przez władze gminy Orneta

02 lipca 2015 09:00

Władze gminy Orneta nie dbają odpowiednio o majątek i finanse gminy. Oddają nieruchomości gminne lub zamieniają je na inne bez przeprowadzenia analizy pod kątem interesów gminy. Narażają na straty budżet gminny, wykazując się wyrozumiałością dla firmy, która spóźnia się z wykonaniem inwestycji. W rezultacie w związku z opóźnieniem inwestycji w Dąbrówce gmina de facto straciła blisko 250 tys. zł, nie naliczając kary umownej, a w Ornecie od czterech lat niszczeje budynek gminny, gdyż samorządowcy nie mają pomysłu na jego zagospodarowanie. Natomiast tzw. strefa przedsiębiorczości w Ornecie, zamiast przynosić gminie dochód, jest dla niej obciążeniem.

więcej treści z artykułu: NIK o gospodarowaniu majątkiem przez władze gminy Orneta

Ilustracja: Tablica drogowa z napisem Szczecin na tle widoku na miasto

NIK o inwestycjach komunalnych w Szczecinie

28 czerwca 2015 09:33

Szczecińscy urzędnicy nie wypracowali skutecznego systemu przygotowania i realizacji inwestycji komunalnych. Wybrani wykonawcy nie dotrzymali ustalonych harmonogramów prac, a nadzór ze strony miasta był nieskuteczny. W efekcie wszystkie skontrolowane przedsięwzięcia miały wielomiesięczne, a nawet kilkuletnie, opóźnienia, a koszty ich realizacji znacząco wzrosły. Nieprawidłowe działania miały wpływ na wzrost kosztów inwestycji o ponad 15 mln zł, a miasto straciło ponad 5 mln zł unijnych dotacji.

więcej treści z artykułu: NIK o inwestycjach komunalnych w Szczecinie

NIK o zadłużeniu samorządów

NIK o zadłużeniu samorządów

06 maja 2015 10:58

Regionalne izby obrachunkowe prawidłowo wykonywały zadania ustawowe w zakresie przeciwdziałania nadmiernemu narastaniu długu w jednostkach samorządu terytorialnego. W ocenie NIK regionalne izby obrachunkowe (RIO) nie dysponują jednak odpowiednimi instrumentami do skutecznego przeciwdziałania nadmiernemu zadłużaniu się jednostek samorządu terytorialnego.

więcej treści z artykułu: NIK o zadłużeniu samorządów

Spotkanie z samorządowcami z Wielkopolski

Spotkanie z samorządowcami z Wielkopolski Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

07 kwietnia 2015 09:30

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski spotkał się z przedstawicielami wielkopolskich samorządów. Blisko 60 urzędników wysłuchało informacji o wynikach kontroli dotyczących m.in. wykorzystania unijnych funduszy. - Cieszę się, że mogliśmy podzielić się z samorządowcami naszą wiedzą - mówi szef NIK. Izba przygotowuje już kolejne tego typu konferencje.

więcej treści z artykułu: Spotkanie z samorządowcami z Wielkopolski

NIK o kontroli Krajowego Biura Wyborczego

NIK o kontroli Krajowego Biura Wyborczego Zawiera wideo

31 marca 2015 10:20

Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Krajowego Biura Wyborczego (KBW) wystąpienie pokontrolne dotyczące wykorzystania środków z budżetu państwa na obsługę informatyczną wyborów samorządowych w roku 2014. KBW ma teraz czas na sformułowanie zastrzeżeń i przesłanie ich do NIK. Rozpatrzeniem zastrzeżeń zajmie się kolegium Izby.

więcej treści z artykułu: NIK o kontroli Krajowego Biura Wyborczego

NIK o wdrażaniu systemów teleinformatycznych w miastach i gminach

NIK o wdrażaniu systemów teleinformatycznych w miastach i gminach Zawiera wideo

23 marca 2015 09:04

Tylko nieliczne miasta mogą pochwalić się e-administracją z prawdziwego zdarzenia. Większość nowych i zmodernizowanych miejskich systemów informatycznych współpracuje ze sobą w  ograniczonym zakresie. Co gorsza urzędnicy nie przykładają wystarczającej wagi do bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. W ocenie NIK przed samorządami jeszcze dużo pracy, aby zapewnić szybką i bezpieczną wymianę informacji wewnątrz urzędu, z różnymi innymi urzędami, a przede wszystkim z obywatelami.

więcej treści z artykułu: NIK o wdrażaniu systemów teleinformatycznych w miastach i gminach

NIK o spółkach komunalnych

NIK o spółkach komunalnych

30 grudnia 2014 07:15

Powoływane przez gminy spółki komunalne zbyt mocno koncentrują się na działalności komercyjnej, zamiast realizować zadania publiczne takie jak dystrybucja wody, odprowadzanie ścieków, gospodarka mieszkaniowa czy zapewnienie komunikacji miejskiej. W konsekwencji czysto komercyjna działalność spółek może naruszać reguły uczciwej konkurencji oraz rodzić podejrzenia o faworyzowanie spółek komunalnych przy staraniu się o publiczne zamówienia. Samorządy nierzetelnie sprawują nadzór właścicielski nad spółkami, w efekcie połowa z nich przynosi straty. W ostatecznym rozrachunku konsekwencje finansowe tych przedsięwzięć ponoszą mieszkańcy.

więcej treści z artykułu: NIK o spółkach komunalnych

NIK o repatriacji i osiedlaniu się w Polsce cudzoziemców polskiego pochodzenia

NIK o repatriacji

19 listopada 2014 08:41

Z racji uwarunkowań historycznych Polski, poza jej granicami żyje znaczna populacja osób polskiego pochodzenia, wobec których nasze państwo ma moralne zobowiązanie stworzenia warunków do powrotu i osiedlania się w kraju. Jednakże w praktyce efekty repatriacji są niewielkie. Z roku na rok w trybie repatriacji w kraju osiedla się coraz mniej osób polskiego pochodzenia, rosną natomiast kolejki chętnych na przyjazd.

więcej treści z artykułu: NIK o repatriacji

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052