NIK przypomina wyniki kontroli o zapobieganiu pożarom miejsc gromadzenia odpadów oraz o usuwaniu odpadów niebezpiecznych

W marcu opublikowaliśmy kontrolę dotyczącą zapobieganiu pożarom w miejscach gromadzenia odpadów. Wyniki były niepokojące, a konsekwencją wykrytych nieprawidłowości mogło być bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego oraz poważne konsekwencje dla środowiska.

W miniony weekend wybuchł pożar hali, w której gromadzone były odpady niebezpieczne. Z ogniem walczyły blisko 64 zastępy straży pożarnej i niemal 200 strażaków. Wysłano alerty do mieszkańców miasta z prośbą zachowania ostrożności i niewychodzenia z domu. Został wstrzymany ruch pociągów na terenie miasta.

Składowiska odpadów niebezpiecznych zawierają substancje chemiczne, które są łatwopalne, mają różny skład i źródło pochodzenia, co dodatkowo utrudnia ich gaszenie. Takie miejsca określane są mianem "bomb z opóźnionym zapłonem", w tym konkretnym przypadku jedna z takich bomb eksplodowała.

Szacuje się, że w Polsce może być nawet 500 takich składowisk. Ostatnie wydarzenie przypomniało po raz kolejny o problemie, z którym Polska mierzyła się pod koniec poprzedniej dekady. Dlatego tak ważne są działania polegające na odpowiednim zagospodarowaniu odpadów. Jednak do sprawnej realizacji działań prewencyjnych niezbędna jest też właściwa współpraca 3 podmiotów:

  • Inspektoraty Ochrony Środowiska -odpowiedzialnej za kontrole podmiotów korzystających ze środowiska,
  • starostwa, urzędy marszałkowskie – kontrolujących respektowanie przepisów o ochronie środowiska,
  • jednostki Państwowej Straży Pożarnej, które w porę rozpoznają zagrożenia pożarowe.

Jak uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości? O tym możecie przeczytać raportach pokontrolnych:

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 lipca 2023 12:48
Data publikacji:
24 lipca 2023 12:48
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
24 lipca 2023 12:53
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Dogasający pożar składowiska odpadów, obok samochody straży pożarnej © Adobe Stock

Przeczytaj treść ponownie