Przejdź do treści

Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów publicznych oraz Krajowego Funduszu Drogowego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/036/LWR
Data publikacji: 2013-09-03 09:52
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU
    UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 58, 50-359 WROCŁAW
  • URZĄD GMINY W KROŚNICACH
    UL. PARKOWA 25, 56-320 KROŚNICE
  • URZĄD MIEJSKI WE WROCŁAWIU
    PL. NOWY TARG 1/8, 50-141 WROCŁAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052