Kształcenie na kierunkach zamawianych

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/028/KNO
Data publikacji: 2015-10-29 16:00
Dział tematyczny: szkolnictwo wyższe

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

    00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3

  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

    00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

96 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2018 roku.