Rozwój czytelnictwa w Polsce

Nr ewidencyjny: P/15/028
Data publikacji: 2016-04-23 12:48
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie