Prawidłowość działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i organów podatkowych w zakresie ściągalności i egzekucji składek na ubezpieczenie społeczne i należności podatkowych wynikających z zatrudniania pracowników w ramach umów outsourcingowych

Nr ewidencyjny: P/15/111
Data publikacji: 2016-09-07 11:10
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Powrót

Przeczytaj treść ponownie