Realizacja przez Policję i straże miejskie (gminne) zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom

Jednostka kontrolująca: Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/035/KPB
Data publikacji: 2016-11-16 08:55
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Komenda Główna Policji w Warszawie

    ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie