Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/040/LKA
Data publikacji: 2017-08-08 07:31
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IMIELINIE

    ul. Imielińska 87, 41-407 IMIELIN

  • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

    ul. Szkolna 17, 41-700 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

  • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCHACH

    ul. Budowlanych 59, 43-100 TYCHY

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osoby.