Zakażenia w podmiotach leczniczych

Nr ewidencyjny: P/17/060
Data publikacji: 2018-05-17 09:14
Dział tematyczny: zdrowie

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie