Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży

Nr ewidencyjny: P/17/071
Data publikacji: 2017-09-12 15:33
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

58 zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 86 osób w 2018 roku.