Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/071/LKI
Data publikacji: 2017-09-12 15:33
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Gimnazjum nr 4 im. Polskiich Noblistów w Starachowicach

  27-200 Starachowice, ul. Jana Pawła II 18

 • Gimnazjum nr 7 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach

  25-435 Kielce, ul. M. Krzyżanowskiej 8

 • Komenda Miejska Policji w Kielcach

  25-363 Kielce, ul. Wesoła 43

 • Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach

  27-200 Starachowice, ul. Armii Krajowej 27

 • Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

  25-372 Kielce, ul. Seminaryjska 12

 • Ministerstwo Cyfryzacji

  00-060 Warszawa, ul. Królewska 27

Powrót

Przeczytaj treść ponownie