Realizacja "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/092/LKR
Data publikacji: 2018-11-27 10:09
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

  ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKÓW

 • URZĄD GMINY W BRZESZCZACH

  ul. Kościelna 4, 32-620 BRZESZCZE

 • URZĄD GMINY ŁĄCKO

  Łącko 445, 33-390 ŁĄCKO

 • ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU

  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, 32-800 BRZESKO

 • ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE

  ul. Warszawska 11, 32-200 MIECHÓW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie