Dzierżawa i użytkowanie jezior i obwodów rybackich Skarbu Państwa

Nr ewidencyjny: P/19/088
Data publikacji: 2020-10-13 12:02
Dział tematyczny: środowisko

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Najnowsze wyniki kontroli NIK

Czy wiesz, że..

NIK w 2019 roku skontrolowała 1740 podmiotów.