Pomoc udzielana rodzinom zastępczym przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/041/LOP
Data publikacji: 2021-06-24 08:01
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

    45-005 Opole ul. Książąt Opolskich 27

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku

    48-200 Prudnik ul. T. Kościuszki 76

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich

    47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2020 roku skontrolowała 1629 podmiotów.