Ochrona ludzi przed szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/071/LLO
Data publikacji: 2021-04-23 07:59
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY W WARSZAWIE

  ul. Targowa 65, 03-729 WARSZAWA

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 WARSZAWA

 • WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

  ul. Wodna 40, 90-046 ŁÓDŹ

 • WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W ŁODZI

  ul. Gdańska 38, 90-730 ŁÓDŹ

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.