Wykonanie budżetu państwa w 2020 r.

Jednostka kontrolująca: Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/001/KPS
Data publikacji: 2021-07-30 13:15
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Biuro Rzecznika Praw Dziecka

  00-791 Warszawa, ul. Chocimska 6

 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

  00-513 Warszawa, u. Nowogrodzka 1/3/5

 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

  00-507 Warszawa, plac Trzech Krzyży 3/5

 • Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy w Warszawie

  02-315 Warszawa, ul. Barska 28/30

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  00-828 Warszawa, u. Jana Pawła II 13

 • Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

  00-105 Warszawa, ul. Twarda 18

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala w Warszawie

  01-748 Warszawa, u. Szamocka 3/5

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

11,88 mln zł wyniosły korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2020 roku.