Cyfryzacja Ewidencji Gruntów i Budynków na szczeblu powiatowym

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/032/LKR
Data publikacji: 2022-06-07 15:08
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE

    ul. Partyzantów 2, 32-500 CHRZANÓW

  • STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH

    ul. M. Reja 13, 32-400 MYŚLENICE

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.