Ochrona praw pracowniczych delegowanych do Państw UE w zakresie transferu składek na ubezpieczenie społeczne naliczanych przez zagraniczne kasy urlopowe m.in. przy wypłatach ekwiwalentów za niewykorzystany urlop

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

Nr ewidencyjny: S/19/005/LOP
Data publikacji: 2021-01-26 08:10
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala w Warszawie

    01-748 Warszawa ul. Szamocka 3,5

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu

    45-701 Opole ul. Wrocławska 24

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2020 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 55 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.