Wyniki kontroli NIK

Format daty poniższych pól: RRRR-MM-DD

Ilość wyników ( 364 )

Przeczytaj treść ponownie

Czy wiesz, że..

71 zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 86 osób w 2016 roku.