Wpływ działalności gospodarki leśnej na stan środowiska Puszczy Białowieskiej

Jednostka kontrolująca:

Nr ewidencyjny:
Data publikacji: 2007-06-11 00:00
Dział tematyczny: środowisko

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2021 roku 74 wnioski de lege ferenda.