Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

Nr ewidencyjny: P/16/100
Data publikacji: 2017-07-28 13:36
Dział tematyczny: środowisko

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Czy wiesz, że..

125 wniosków de lege ferenda sformułowała NIK w 2016 roku.