Rekultywacja i zagospodarowanie terenów pogórniczych byłego wyrobiska Piaseczno-Kopalni Siarki Machów S.A. w likwidacji

Nr ewidencyjny: P/16/089
Data publikacji: 2018-01-31 07:21
Dział tematyczny: środowisko

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie