Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 17 - Administracja publiczna, cz. 27 - Informatyzacja i cz. 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

Nr ewidencyjny: P/10/010
Data publikacji: 2011-07-26 10:49
Dział tematyczny: budżet

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

110 wniosków de lege ferenda sformułowała NIK w 2016 roku.