Informacje o wynikach kontroli

06 kwietnia 2018 07:00

NIK o nieprawidłowościach w szpitalnych aptekach

Gospodarowanie lekami w szpitalach oraz funkcjonowanie w nich aptek i dzi..

więcej treści z artykułu: NIK o nieprawidłowościach w szpitalnych aptekach

03 kwietnia 2018 08:00

NIK o wsparciu turystyki z funduszy unijnych

Wsparcie z funduszy europejskich pozwoliło poprawić ofertę turystyczną Małopolski, ..

więcej treści z artykułu: NIK o wsparciu turystyki z funduszy unijnych

27 marca 2018 07:00

NIK o profilaktyce i leczeniu cukrzycy typu 2

Działania systemu ochrony zdrowia służące zapobieganiu, wczesnemu wykrywaniu oraz leczen..

więcej treści z artykułu: NIK o profilaktyce i leczeniu cukrzycy typu 2

23 marca 2018 07:00

NIK o realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ)

Planowane w Programie zakończenie budowy i uruchomienie pierwszego bloku pierwszej elekt..

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ)

20 marca 2018 13:00

NIK o spółkach hodowli roślin

Polska zajmuje ostatnie miejsce w Unii Europejskiej pod względem udziału kwalifikowanego..

więcej treści z artykułu: NIK o spółkach hodowli roślin

15 marca 2018 08:00

NIK o wydawaniu wiz pracowniczych obywatelom Ukrainy

Polska prowadzi otwartą i przyjazną politykę dotycząca zatrudniania obywateli Ukrai..

więcej treści z artykułu: NIK o wydawaniu wiz pracowniczych obywatelom Ukrainy

Przeczytaj treść ponownie