Informacje o wynikach kontroli

09 października 2018 07:00

Użyźniają glebę – „użyźniają” i wodę.

NIK o zapobieganiu zanieczyszczeniu wód związkami azotu ze źródeł rolniczych.

więcej treści z artykułu: Użyźniają glebę – „użyźniają” i wodę.

04 października 2018 07:00

Uczelnia uczy, ale czy nauczy?

NIK o systemie oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych

więcej treści z artykułu: Uczelnia uczy, ale czy nauczy?

02 października 2018 10:30

Dziurawa ochrona zabytków archeologicznych

NIK o ochronie zabytków archeologicznych odkrytych podczas inwestycji budowlanych

więcej treści z artykułu: Dziurawa ochrona zabytków archeologicznych

18 września 2018 07:00

Prawo o kuratorach sądowych do poprawki

NIK o wykonywaniu obowiązków przez kuratorów sądowych

więcej treści z artykułu: Prawo o kuratorach sądowych do poprawki

12 września 2018 07:00

Mordercze spaliny

NIK o ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami cz. II

więcej treści z artykułu: Mordercze spaliny

11 września 2018 10:30

Dbaj o zdrowie - nie oddychaj

NIK o ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami cz. I

więcej treści z artykułu: Dbaj o zdrowie - nie oddychaj

06 września 2018 07:00

Problemy powiatów z dzierżawieniem szpitali

NIK o wydzierżawianiu mienia komunalnego powiatów, obejmującego składniki majątkowe szpi..

więcej treści z artykułu: Problemy powiatów z dzierżawieniem szpitali

Przeczytaj treść ponownie