Informacje o wynikach kontroli

23 stycznia 2018 07:30

NIK o zarządzaniu zielenią w miastach

Skontrolowane przez NIK miasta skutecznie zarządzały zielenią miejską. Tereny zielone by..

więcej treści z artykułu: NIK o zarządzaniu zielenią w miastach

22 stycznia 2018 07:00

NIK o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

W ostatnich latach wzrosła w Polsce dostępność kształcenia uczniów z niepełnos..

więcej treści z artykułu: NIK o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

15 stycznia 2018 10:30

NIK o resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

System, w którym funkcjonują młodzieżowe ośrodki wychowawcze nie gwarantuje skutecz..

więcej treści z artykułu: NIK o resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

09 stycznia 2018 07:00

NIK o działaniach na rzecz poprawy jakości wód w rzekach

Inspekcja Ochrony Środowiska w sposób niewystarczający oceniała jakość wód w r..

więcej treści z artykułu: NIK o działaniach na rzecz poprawy jakości wód w rzekach

04 stycznia 2018 07:05

NIK o Podlaskim Systemie Informacyjnym e-Zdrowie

Chociaż wdrażanie Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie przebiega z przeszko..

więcej treści z artykułu: NIK o Podlaskim Systemie Informacyjnym e-Zdrowie

28 grudnia 2017 12:00

NIK o kształtowaniu krajobrazu i przestrzeni publicznej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, iż działania podejmowane przez skontrolowane miasta wpły..

więcej treści z artykułu: NIK o kształtowaniu krajobrazu i przestrzeni publicznej

15 grudnia 2017 08:00

NIK o środowiskowych domach samopomocy w warmińsko-mazurskim

Sieć środowiskowych domów samopomocy w warmińsko-mazurskim, udzielających wsparcia osobo..

więcej treści z artykułu: NIK o środowiskowych domach samopomocy w warmińsko-mazurskim

Przeczytaj treść ponownie