Informacje o wynikach kontroli

18 lipca 2018 07:00

Seniorzy bez opieki

NIK o usługach opiekuńczych świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania..

więcej treści z artykułu: Seniorzy bez opieki

11 lipca 2018 07:00

Zużyte baterie poza kontrolą

NIK o systemie gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami

więcej treści z artykułu: Zużyte baterie poza kontrolą

05 lipca 2018 08:45

Zaniedbane surowce strategiczne

Polska, choć jest liczącym się na świecie producentem miedzi oraz srebra i krajem z..

więcej treści z artykułu: Zaniedbane surowce strategiczne

29 czerwca 2018 07:00

Pomoc z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym nie dla pokrzywdzonych

NIK o pomocy ofiarom przestępstw w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy ..

więcej treści z artykułu: Pomoc z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym nie dla pokrzywdzonych

Przeczytaj treść ponownie