Informacje o wynikach kontroli

19 lutego 2019 09:20

Matematyka do poprawy

NIK o nauczaniu matematyki w szkołach

więcej treści z artykułu: Matematyka do poprawy

12 lutego 2019 07:00

Rekultywacja poza kontrolą

NIK o rekultywacji terenów po eksploatacji kopalin

więcej treści z artykułu: Rekultywacja poza kontrolą

31 stycznia 2019 09:50

Smog nad Europą

Z trującym smogiem walczy nie tylko Polska. Dane Europejskiej Agencji Środowiska nie poz..

więcej treści z artykułu: Smog nad Europą

29 stycznia 2019 07:00

DPS – dobra pomoc lokalna

Skontrolowane przez NIK domy pomocy społecznej zabezpieczały potrzeby mieszkańców lubels..

więcej treści z artykułu: DPS – dobra pomoc lokalna

21 stycznia 2019 09:15

Polska nie ma skutecznego systemu ochrony ludności

W Polsce nie funkcjonuje skuteczny system ochrony ludności. Organy odpowiedzialne za rea..

więcej treści z artykułu: Polska nie ma skutecznego systemu ochrony ludności

11 stycznia 2019 07:00

Spółki celowe – bez celu

Spółki tworzone przez jednostki naukowe nie sprawdziły się dotychczas jako skuteczne nar..

więcej treści z artykułu: Spółki celowe – bez celu

09 stycznia 2019 07:00

Jaki lek na okresowe braki leków? NIK sprawdza rynek farmaceutyczny

NIK o działalności organów państwa na rzecz zapewnienia dostępności produktów leczni..

więcej treści z artykułu: Jaki lek na okresowe braki leków? NIK sprawdza rynek farmaceutyczny

03 stycznia 2019 10:20

„E” w żywności bez kontroli

NIK o nadzorze nad stosowaniem dodatków do żywności

więcej treści z artykułu: „E” w żywności bez kontroli

02 stycznia 2019 07:00

Firma rodzinna – czy to może się udać?

NIK o potrzebie likwidacji barier prawnych w rozwoju firm rodzinnych

więcej treści z artykułu: Firma rodzinna – czy to może się udać?

Przeczytaj treść ponownie