Siedziby Najwyższej Izby Kontroli

Była siedziba NIK przy ul. Żurawiej

Od czasu powstania NIK w 1919 r. do lat trzydziestych siedziba Izby mieściła się w budynku pozostawionym przez żandarmerię niemiecką (cyrkuł) na rogu ulic Żurawiej i Poznańskiej.

W roku 1944 większość zabudowy ulicy Żurawiej została zniszczona. Budynek przetrwał wojnę. Został zmodyfikowany i rozbudowany. W obecnej formie stoi frontem do ul. Nowogrodzkiej, a tylną elewacją do ul. Żurawiej. Zajmuje go dziś Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Śródmieście.

Była siedziba NIK przy alei Szucha 23Od lat trzydziestych do wybuchu II wojny światowej siedziba NIK mieściła się w alei Szucha 23. Gmach Najwyższej Izby Kontroli wybudowano w 1929 r. według projektu Tadeusza Leśniewskiego. Architektura budynku zaprojektowana została w stylu zmodernizowanego klasycyzmu. Fasadę gmachu licowano czerwonym piaskowcem. Detale zewnętrzne i wystrój wnętrz utrzymano w stylu art déco. Obecnie budynek jest siedzibą Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Do chwili zorganizowania powojennej NIK funkcjonowało w Polsce tymczasowe Biuro Kontroli. Od września 1944 do marca 1945 roku urzędowało ono w gmachu przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej. Budynek ten jest obecnie siedzibą Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Była siedziba NIK przy ul. WileńskiejW 1929 r. przy ulicy Targowej 74 powstał kompleks budynków przeznaczony dla Dyrekcji Kolei Państwowych. Jego architektura, zgodnie z projektem Mariana Lalewicza, utrzymana została w stylu modernistycznym z elementami klasycyzmu. We wnętrzach dominuje art déco, ale np. przy wejściu do budynku znajdziemy wolno stojący dorycki portyk. W skład kompleksu wchodzi 7 obiektów - pięć połączonych ze sobą biurowców oraz dwa budynki mieszkalne przy ul. Wileńskiej 2/4. Po II wojnie światowej jeden z budynków mieszkalnych przeznaczono do użytku publicznego. To właśnie w nim urzędowało Biuro Kontroli od marca do lipca 1945.

Była siedziba NIK przy alei Szucha 25

Ciekawa jest historia gmachu w alei Szucha 25. Jego projekt w stylu klasycyzmu redukcyjnego powstał w 1925 roku. Trzy lata później zakończono prace budowlane. Wnętrza gmachu wykończono w modnym ówcześnie stylu art déco. W czasie II wojny światowej budynek zajęli hitlerowcy. Po wojnie część gmachu przydzielono Ministerstwu Oświaty, a część wydzielono dla Biura Kontroli (lata 1945-1949). W 1949 r. Sejm Ustawodawczy powołał ponownie Najwyższą Izbę Kontroli, która przejęła siedzibę Biura Kontroli. NIK korzystała z niej do roku 1958, wyłączając lata 1952-1957 kiedy czasowo przestała istnieć, a jej miejsce zajęło Ministerstwo Kontroli Państwowej. Obecnie budynek w alei Szucha 25 zajmuje w całości Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Była siedziba NIK przy alejach Marszałkowskich

Od końca 1958 roku do połowy roku 1986 NIK zajmowała część budynku przy ulicy Marszałkowskiej 82. To pierwszy nowy budynek wybudowany w powojennej Warszawie. Zaprojektowany w 1946 r. przez Marka Leykama w stylu modernizmu historyzującego, oddany został do użytku cztery lata później. Początkowo budynek przeznaczono dla Ministerstwa Hutnictwa. Dziś mieści się w nim siedziba sądów rejonowych. Potocznie nazywany jest „żyletkowcem” ze względu na charakterystyczną konstrukcję okien. Budynek ten kojarzony jest również z Centralną Składnicą Harcerską, która przez wiele lat mieściła się na jego niższych kondygnacjach.

Obecna siedziba NIK przy ul. Filtrowej

Od połowy 1986 roku NIK rezyduje w budynku przy ul. Filtrowej 57. Obecna siedziba Izby wzniesiona została w 1938 r. dla warszawskiego Urzędu Wojewódzkiego. Budynek nawiązywał układem do barokowych pałaców magnackich. Przed wybuchem II wojny światowej w gmachu mieściły się m.in.: Wydział Przemysłowy, Wydział Rolnictwa, Wydział Reform Rolnych, Wojewódzki Urząd Rozjemczy, Biuro Pomiarów i Zabudowy Miast oraz Okręgowy Urząd Ziemski. Podczas niemieckiej okupacji budynek zajął Urząd Gubernatora Dystryktu Warszawskiego. Po 1945 r. w gmachu mieściło się m.in. Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego, Ministerstwo Żeglugi oraz Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.

Zobacz też

Historia NIK Prezesi NIK 100 lat NIK

Informacje o artykule

Data utworzenia:
18 maja 2010 08:23
Data publikacji:
18 maja 2010 08:23
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2020 12:04
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 05 lipca 2020 12:04 Andrzej Gaładyk 05 lipca 2020 12:04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 07 lutego 2020 15:33 Andrzej Gaładyk 07 lutego 2020 15:33
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 30 lipca 2019 15:12 Andrzej Gaładyk 30 lipca 2019 15:12
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 09 sierpnia 2016 12:54 Andrzej Gaładyk 09 sierpnia 2016 12:54
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 15 marca 2013 15:08 Andrzej Gaładyk 15 marca 2013 15:08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 15 marca 2013 15:06 Andrzej Gaładyk 15 marca 2013 15:06
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 15 marca 2013 14:57 Andrzej Gaładyk 15 marca 2013 14:57
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 11 marca 2013 14:39 Andrzej Gaładyk 11 marca 2013 14:39
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 11 marca 2013 13:52 Andrzej Gaładyk 11 marca 2013 13:52
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 11 marca 2013 12:53 Andrzej Gaładyk 11 marca 2013 12:53
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 26 lutego 2013 13:03 Andrzej Gaładyk 26 lutego 2013 13:03
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 06 września 2010 10:11 Krzysztof Andrzejewski 06 września 2010 10:11
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 06 września 2010 10:11 Krzysztof Andrzejewski 06 września 2010 10:11
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 03 września 2010 11:28 Krzysztof Andrzejewski 03 września 2010 11:28
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 03 sierpnia 2010 09:08 Krzysztof Andrzejewski 03 sierpnia 2010 09:08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 28 lipca 2010 14:42 Andrzej Gaładyk 28 lipca 2010 14:42
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 28 lipca 2010 14:35 Andrzej Gaładyk 28 lipca 2010 14:35
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 28 lipca 2010 14:32 Andrzej Gaładyk 28 lipca 2010 14:32
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 11 czerwca 2010 15:52 Andrzej Gaładyk 11 czerwca 2010 15:52
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 07 czerwca 2010 09:53 Andrzej Gaładyk 07 czerwca 2010 09:53
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 20 maja 2010 11:42 Krzysztof Andrzejewski 20 maja 2010 11:42
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 20 maja 2010 11:36 Krzysztof Andrzejewski 20 maja 2010 11:36
[Modyfikacja] Daniel Michalecki 20 maja 2010 11:35 Daniel Michalecki 20 maja 2010 11:35
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 20 maja 2010 11:35 Krzysztof Andrzejewski 20 maja 2010 11:35
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 20 maja 2010 11:34 Krzysztof Andrzejewski 20 maja 2010 11:34
[Modyfikacja] Daniel Michalecki 20 maja 2010 11:33 Daniel Michalecki 20 maja 2010 11:33
[Modyfikacja] Daniel Michalecki 20 maja 2010 11:32 Daniel Michalecki 20 maja 2010 11:32
[Modyfikacja] Daniel Michalecki 20 maja 2010 11:29 Daniel Michalecki 20 maja 2010 11:29
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 20 maja 2010 10:51 Krzysztof Andrzejewski 20 maja 2010 10:51
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 20 maja 2010 09:05 Krzysztof Andrzejewski 20 maja 2010 09:05
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 20 maja 2010 08:53 Krzysztof Andrzejewski 20 maja 2010 08:53
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 20 maja 2010 08:48 Krzysztof Andrzejewski 20 maja 2010 08:48
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 20 maja 2010 08:48 Krzysztof Andrzejewski 20 maja 2010 08:48
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 20 maja 2010 08:47 Krzysztof Andrzejewski 20 maja 2010 08:47
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 19 maja 2010 16:08 Krzysztof Andrzejewski 19 maja 2010 16:08
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 19 maja 2010 16:02 Krzysztof Andrzejewski 19 maja 2010 16:02
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 19 maja 2010 14:43 Krzysztof Andrzejewski 19 maja 2010 14:43
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 18 maja 2010 14:54 Andrzej Gaładyk 18 maja 2010 14:54
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 18 maja 2010 08:23 Andrzej Gaładyk 18 maja 2010 08:23
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 18 maja 2010 08:23 Andrzej Gaładyk 18 maja 2010 08:23
[Dodano] Andrzej Gaładyk 18 maja 2010 08:23 Andrzej Gaładyk 18 maja 2010 08:23

Przeczytaj treść ponownie