Budowa muzeów w latach 2007-2015

Nr ewidencyjny: P/15/026
Data publikacji: 2016-08-22 11:53
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie