Budowa muzeów w latach 2007-2015

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/026/KNO
Data publikacji: 2016-08-22 11:54
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

    00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

  • Muzeum Historii Polski

    00-099 Warszawa, ul. Senatorska 35

  • Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

    50-070 Sulejówek, ul. Oleandrów 5

Powrót

Przeczytaj treść ponownie